Наш інститут

Наш інститут

Представником Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая в Чернігівський області є Чернігівський інститут інформації, бізнесу і права (далі ЧІІБіП), який здійснює освітню діяльність з 1999 року.

ЧІІБіП був створений за ініціативою провідних метрів вітчизняної освіти: академіком Бугаєм Юрієм Миколайовичем, доцентом Гнєдіним Олегом Петровичем і заслуженим діячем науки і техніки України Козаченком Сергієм Вікторовичем, - для впровадження новітніх освітніх технологій провідних навчальних закладів Сполучених Штатів Америки та Європи.

ЧІІБіП є закладом вищої освіти нового типу, який комплексно поєднує фундаментальну підготовку фахівців в галузях програмування, підприємництва, менеджменту, публічного управління та права. При викладанні використовуються найсучасніші досягнення світової науки.

Метою створення ЧІІБіП МНТУ є:

  • підготовка фахівців та прискорення інтеграції системи вищої науково-технічної освіти Північного регіону України в міжнародну систему вищої освіти;
  • задоволення потреб особистості у всебічному розвитку її таланту, розумових здібностей в галузях науки і техніки;
  • отримання молоддю регіону освітнього ступеня бакалавр та магістр;
  • забезпечення набуття здобувачами вищої освіти і слухачами знань у певній галузі і підготовка їх до фахової професійної діяльності.

Предметом діяльності інституту підчас його створення було обрано:

  • задоволення потреб суб’єктів підприємницької діяльності регіону у висококваліфікованих спеціалістах з вищою освітою;
  • надання експертно-консультаційних, інформаційних та інших послуг, що стосуються проблем вищої освіти і наукових досліджень;
  • підготовка молоді регіону до самостійної виробничої, підприємницької, наукової та викладацької діяльності;
  • залучення провідних українських та закордонних вчених для розв’язання актуальних освітніх та наукових проблем Північного регіону України;
  • розробка та реалізація програм довузівської підготовки молоді, у тому числі і поглиблена фахова підготовка;
  • виконання науково-дослідних розробок.

 

З 1999 року навчальний заклад постійно розвивається та удосконалюється, зростає кількість здобувачів вищої освіти, з’являються нові спеціальності, кафедри та факультети, зміцнюється матеріально-технічна база. Вже двадцять років ми виховуємо велич і успіх серед наших студентів.

Здобувачі вищої освіти та викладачі мають можливість займатись науково-дослідницького роботою, беруть активну участь у соціальних проектах та благодійних заходах.

Значна увага приділяється і позааудиторній роботі: проводяться виховні та розважальні заходи, екскурсії, конкурси і т.д.

 

Ректори інституту:

1999 рік – Бакалов Валерій Григорович, к.т.н., доцент;

1999 – 2003 роки – Єдемський Вадим Андрійович, к.т.н., доцент;

2003 – 2010 роки – Шкарлет Сергій Миколайович, д.е.н., професор;

2010 – 2011 роки – Гнєдін Олег Петрович, доцент;

2011 – 2019 роки – Бобришева-Шкарлет Тетяна Олегівна, к.е.н., доцент;

2019 – 2021 роки – Бобришев Євгеній Сергійович, к.е.н.

З 2021 року – Шестаковська Тетяна Леонідівна, д.держ.упр.

ЧІІБіП - Чернігівський Інститут Інформації Бізнесу і Права. © 1999 - 2022.