Кафедра міжнародної економіки, обліку та фінансів

Кафедра міжнародної економіки, обліку та фінансів

Кафедра обліку та фінансів Чернігівського інституту інформації, бізнесу і права як окремий структурний підрозділ інституту була створена для підготовки фахівців з найбільш престижних спеціальностей в умовах ринкової економіки.

Кафедра готує фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямами:

6.030508 "Фінанси і кредит"072."Фінанси, банківська справа та страхування"6.030509 "Облік і аудит"071."Облік і оподаткування".

З початку заснування Кафедру очолював кандидат економічних наук, доцент Василь Васильович Бондар - автор трьох навчальних посібників (в т. ч. один з грифом Міністерства освіти і науки України) та понад 70 наукових і навчально-методичних праць, в т. ч. 2 монографій.

Зараз кафедру очолює кандидат економічних наук, доцент Олена Юріївна Акименко - автор більше 70 наукових та навчально-методичних праць (в т. ч. з грифом Міністерства освіти і науки України).

Підготовку фахівців економічних спеціальностей забезпечують висококваліфіковані науково-педагогічні кадри загальною чисельністю 12 осіб, 6 з яких працює за основним місцем роботи. Серед них 5 кандидати наук, доценти та один доктор економічних наук. Викладачі, які не мають наукового ступеня, є аспірантами або пошукачами.

З моменту створення кафедри було видано 12 навчальних посібників, опубліковано більше 200 методичних розробок. Науково-педагогічний колектив кафедри проводить наукові дослідження з питань теорії економіки, удосконалення системи фінансів на мікро- та макро- рівнях, підвищення ефективності функціонування підприємств різних галузей, економічного простору регіону в інтеграційній стратегії розвитку.

Протягом тривалого часу кафедра має тісні наукові зв'язки з багатьма зарубіжними вузами, зокрема Гомельським державним технічним університетом імені О.П. Сухого (Білорусія)Технічним університетом м.Варна (Болгарія).

Поряд з ґрунтовною фундаментальною підготовкою кафедра одночасно формує у студента і практичні вміння, які вимагаються на ринку праці. Це забезпечується тим, що більшість співробітників кафедри, які викладають дисципліни професійного спрямування, працювали або працюють за сумісництвом на посадах, які відповідають профілю дисциплін, що викладаються. Про високу якість підготовки фахівців свідчать грамоти за призові місця, одержані студентами на всеукраїнських студентських олімпіадах та науково-практичних конференціях.

За додатковою інформацією щодо роботи кафедри, звертатися за телефоном   (0462) 67-57-24

ЧІІБіП - Чернігівський Інститут Інформації Бізнесу і Права. © 1999 - 2021.